Menu
Nauja Powermix 2.0 bandymų metodika

 

Nauja traktorių bandymų metodika Powermix 2.0 oficialiai pristatyta prieš trejus metus. Praktiškai pademonstravome naujosios privalumus, atlikdami lyginamuosius Fendt, John Deere ir New Holland traktorių charakteristikų matavimus. Naujieji stendiniai bandymai kur kas tikslesni!

Visų traktorių bandymai DLG bandymų centre atliekami ant specialaus dinamometrinio stendo pagal Powermix 2.0 metodiką

 Jau beveik 13 metų profesionalius traktorių bandymus atliekame, naudodami standartu tapusią Powermix metodiką. Pirmą kartą atsirado galimybė išmatuoti bandomo traktoriaus degalų sąnaudas, keičiant jo apkrovą, traktoriui važiuojant specialiame poligone. Ši aplinkybė leido išmatuoti ne tik traukos galios pokytį, bet ir nustatyti GTV bei hidraulinės sistemos perduodamą galią – visai kaip realiomis darbo sąlygomis.

Arimo imitacija iki šiol buvo atliekama pagal Powermix metodiką poligono žiedinėje trasoje, naudojant DLG mobiliąją dinamometrinę laboratoriją. Transportinis režimas buvo bandomas vienoje iš aukščiausių Vidurio Vokietijos Odenvaldo kalnų trasoje. Tačiau dinamometrinius matavimus buvo galima atlikti, tik esant geram orui ir sausai kelio dangai. Tuo tarpu lauko temperatūra būdavo labai įvairi, priklausomai nuo metų laiko.

DLG bandymų centro apylinkėse daug siaurų kelių, todėl transportinius bandymus buvo galima atlikti tik su ne didesne kaip 24 t priekaba. Per šį testą tekdavo atsisakyti ir kenksmingų deginių emisijos matavimų.

Visa tai tapo istorija, DLG bandymų centre įrengus naują traukos mašinų bandymų laboratoriją. Dabar bandomoji mašina patenka į specialią patalpą, kurioje kondicionierius palaiko stabilią, iš anksto nustatytą temperatūrą. Naujasis stendas leidžia sumodeliuoti bet kokią transmisijos (varytuvų), GTV ir hidraulinės sistemos apkrovą ir yra pritaikytas iki 105 km/val. greičiui. Tai, kad DLG nuo šiol ištisus metus, esant bet kokiam orui galės atlikti matavimus ir dar tiksliau palyginti rezultatus, yra ne tik akivaizdus privalumas. Kur kas svarbesnis dalykas yra sumažėję hidrauliniai nuostoliai.

Pagal ankstesnę Powermix metodiką reguliuojami droseliai dalį hidraulinės energijos paversdavo šiluma, kuri buvo grąžinama į traktoriaus hidraulinę sistemą kartu su tiekiama alyva. Naujoji metodika numato naudoti atitinkamų parametrų hidraulinį variklį, kurio apkrova keičiama generatoriumi. Tokiu būdu efektyviau išmatuojama hidraulinės sistemos galia, išvengiant šiluminių nuostolių. Powermix 2.0 metodika gerokai artimesnė realioms darbo sąlygoms, pavyzdžiui, alyvą tiekiant sėjamosios ar srutvežio skirstytuvams.

Lyginant ritinių preso ir mėšlakratės darbo ciklus, gaunami aiškūs, +/-10 % hidraulinės sistemos parametrų skirtumai, matavimus atliekant poligone ir ant dinamometrinio stendo. Stendiniai matavimai priklauso nuo traktoriaus hidraulinės sistemos tipo (pastovaus arba kintamo debito, jautri apkrovai), slėgio sistemoje, alyvos debito ir pasirinktų darbinių nustatymų.

Visais atvejais didžiausias poveikis pastebimas pasirinkus „presuoti“ didesnio skersmens ritinius. Pavyzdžiui, John Deere 5125R poligono sąlygomis pavyko „supresuoti ritinius“, naudojant ekonominį GTV greitį, tuo tarpu pastačius jį ant stendo, ekonominius GTV sūkius teko pakeisti standartiniais. Šis pakeitimas reiškia specifinių degalų sąnaudų padidėjimą daugiau kaip 10 %, nuo 285 iki 314 g/kWh. Visiškai priešingas atvejis su New Holland T6.175, turinčiu naują automatinę pusiau dinaminę pavarų dėžę „DynamicCommand“: atliekant matavimus pagal senąją metodiką, degalų sąnaudos buvo 10 % didesnės.

Anksčiau imituojant ritinių presavimą buvo naudojami standartiniai GTV sūkiai, tuo tarpu stendas leidžia naudoti ekonominį 1000E greitį. Fendt 1042 Vario atveju matavimų pagal senąją ir naująją metodiką skirtumas nedidelis.

Dar arčiau realių sąlygų – naujas balastavimas atliekant traktorių bandymus. Iki šiol apkrova buvo didinama tolygiais etapais, didinant priekabos svorį. Tuščios, 4,2 t priekabos masė palaipsniui buvo didinama į ją kraunant kalibruotus 700 kg svorius, kol jos bendroji masė pasiekia 24 t (jei buvo bandomi 330 kW ir galingesni traktoriai).

Praktikoje su tokiomis priekabomis agreguojami žemesnių galios klasių traktoriai, todėl metodika buvo atitinkamai pakeista. Ateityje lemiamą reikšmę turės didžiausia bendroji junginio masė, o galiai viršijus 150 kW bendroji masė galės siekti 40 t. Pasikeitusios sąlygos bus parankesnės mažos galios traktoriams.

 

Daugiau traukti paskui save mobilios dinamometrinės laboratorijos nereikės

 

Palyginimui DLG atliko matavimus pagal senąją metodiką ir ant naujo dinamometrinio stendo. Iki 2 % mažesnės specifinės degalų sąnaudos rodo, kad ir šiuo atveju procesas veikia. Didesnį įspūdį palieka rezultatai, gauti imituojant priekabos apkrovą. Mažasis John Deere 5125R lengviausiai išsitenka 381 g/kWh sąnaudose! Net ir didžiojo Fendt 1042 Vario rezultatas, vertinant 40 t bendrąją masę, taip pat geresnis. Deja, neturėjome galimybės atlikti „Transportmix“ bandymų su naujuoju New Holland T6.175 DC.

Palyginę Powermix bandymus poligone ir ant dinamometrinio stendo, pastebėjome dar vieną svarbią detalę – buksavimą. Nesvarbu, kur traktorius bandomas – poligone arba ant stendo būgnų, traukos jėga turėtų būti gaunama kuo didesnė, su kuo mažesniais buksavimo nuostoliais.

Stendiniai traktorių bandymai DLG laboratorijoje atliekami pilnai juos subalastavus, t. y. naudojant gamintojų rekomenduojamus balastinius svorius iki pasiekiama leistinoji varančiųjų tiltų apkrova. To nepadarius didėja varytuvų buksavimas ir mašinos operatorius tai iš karto pajunta.

Stendinių bandymų, imituojančių sunkius traukos darbus rezultatas, kaip pavyzdį pasirinkus John Deere 5125R traktorių: degalų sąnaudos nuo 6,8 iki 9,9 % didesnės nei tą patį traktorių bandant kelio sąlygomis poligone, kada traktorius traukia 1 t sunkesnę dinamometrinę Powermix mašiną (įskaitant balastinius svorius priekyje).

Jei traktorius apkraunamas balastiniais svoriais stendiniuose bandymuose, gaunama didesnė traukos jėga. Tai akivaizdžiai iliustruoja Fendt 1042 Vario rezultatai. Traktoriaus degalų sąnaudų skirtumas tarp matavimų poligone ir ant stendo neviršijo 1,3 %, net ir išvystant didžiausią traukos jėgą.

Matavimų, atliekant sudėtingus traukimo darbus, su John Deere 512R, pavyzdys: nuo 6,8 iki 9,9 proc. suvartojimas ant ritininio konvejerio didesnis nei ant juostinio konvejerio, kai sumontuotas 1 t sunkesnis „Powermix“ modulis (kartu su atitinkamu atsvaru priekinėje dalyje).

Patikrinta ant dinamometrinio stendo! Pagal naują Powermix 2.0 bandymų metodiką traktoriaus techninės charakteristikos gali būti išmatuotos, imituojant normalias oro sąlygas ir esant vėjui. Gaunama dar daugiau duomenų, kurie leidžia daryti išsamesnius apibendrinimus. Taip pat arčiau tikrovės mažos galios traktorių transporto bandymai, nes agreguojamos priekabos svoris dabar didesnis.

Lyginamieji trijų traktorių charakteristikų matavimai yra tik pirmieji naujos įrangos ir metodikos bandymai. Svarstome, kad naudinga būtų palyginti abiejų metodikų rezultatus: išbandyti traktorius poligone, ant kietos sausos dangos ir atlikti stendinius jų bandymus. Mažos galios traktorių darbo transporto režimu bandymai gali dar keistis, nes siekiame gauti kuo artimesnius realioms sąlygoms rezultatus.